L’ISO 9001 és la certificació sobre la gestió de la qualitat amb més reconeixement mundial. És realitzada per l’Organització Internacional d’Estandardització que reuneix agents arreu del món per poder desenvolupar diverses normes d’estandardització en qualsevol àmbit. L’ISO 9001 ajuda a les diferents organitzacions o empreses a complir les expectatives i exigències dels seus clients.

El principal objectiu de l’ISO 9001 és poder arribar a un acord respecte a les solucions que compleixin exigències comercials i socials, tant pels clients com per les organitzacions.

Aquesta norma és de compliment voluntari, ja que l’ISO sent una entitat no governamental, no pot exigir el seu compliment. Amb l’objectiu de garantir aquesta norma, un agent realitza una auditoria de les empreses registrades, assegurant que compleix les condicions que imposa l’ISO 9001.

Per aconseguir certificar la teva empresa, simplement, hauràs d’implementar les normes que s’exigeixen en l’ISO 9001, és recomanable contractar a un equip de consultors per facilitar la tasca. Per últim s’haurà de realitzar una auditoria a través d’una consultoria reconeguda per l’ISO per rebre la certificació vàlida per 2 anys.

A Ambisist tenim sempre la voluntat de seguir creixent i oferir un servei òptim en tots els aspectes de la gestió, de manera que tenim la certificació ISO 9001:2008.