Com és evident en el sector hospitalari, s’ha de tenir molta cura per obtenir una salubritat adequada en aquest entorn. Per tant, menystenir tots els procesos, podrien arribar a causar problemes ja no només al mateix personal de treball sinó a totes les persones que hi interactuen.

Aquests espais on el pas de gent és constant fa que hàgim d’establir un pla integral de neteja per tal d’evitar riscos innecessaris. D’aquesta manera, els treballs més específics i estructurats ajudaran a garantir tots els possessos que més s’adaptin en l’espai a netejar.

En aquesta entrada del blog us donarem a conèixer els procediments més rellevants que podem exercir perquè posteriorment es pugui fer una elecció dels productes químics que més es precisin.

En primer lloc tenim l’antisèpsia, que és l’acció de destrucció dels microorganismes de la pell que es contrauen amb la manipulació de substàncies o altres productes químics. Seguidament, la desinfecció és vital per suprimir tots els bacteris que pertorben la nostra salut. Hi ha diferents nivells de desinfecció que en diferents casos, podrien o no ser suficients en la neteja d’un espai de dimensions petites com podria ser la consulta del metge o l’espai d’operacions quirúrgiques. Tot i això nosaltres recomanem aquella que té un nivell més alt de determinació, ja que amb això evitarem la possible retenció d’insalubritat. Ja per últim procès, tenim el d’esterilització que fa gairebé el mateix efecte que l’anterior però aquest elimina les espores bacterianes al complet.

A partir de tot això, cal que dins el nostre lloc de treball analitzem què és el que necessitem per tal de fer la perfecta neteja. Els productes que oferim a la nostra botiga són totalment adequats pels centres hospitalaris des dels desinfectants com els netejadors higienitzats. També recomanem els desodoritzants germicides que doten els ambients que podrien arribar a ser carregats, en frescos i perfumats per tal de generar un ambient més agradable.