Contacta amb nosaltres

Pots contactar amb nosaltres per a qualsevol qüestió a través del formulari següent:

  Accepto la Política de Privacitat

  Accepto rebre informació comercial

  De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament la titularitat del qual pertany a AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL , amb CIF B55160550 i domicili social a CARRER TARRAGONA POL IND CASA NOVA 68, i que tot seguit es relacionen les finalitats, els terminis de conservació i les bases legitimadores corresponents. Per als tractaments que ho requereixin, s’informa també de les possibles elaboracions de perfils, decisions automatitzades i cessions i transferències internacionals que AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL té previst dur a terme:
  Finalitat: Atendre les seves consultes i / o sol·licituds
  Termini de conservació: el legalment establert
  Base legítima: El consentiment de la persona interessada.
  Decisions automatitzades i/o elaboració de perfils: No es preveuen l’elaboració de perfils
  Cessions: No es preveuen les cessions
  Transferències internacionals: No es faran fan transferències internacionals de dades de caràcter personal a països tercers.
  Igualment i d’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per utilitzar les imatges captades mitjançant fotografies i/o vídeos realitzats per la nostra entitat.
  D’acord amb els drets que li atorga la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, a més de revocar el consentiment prestat per al tractament d’aquestes, dirigint la seva petició a l’adreça postal CARRER TARRAGONA POL IND CASA NOVA 68 , C.P 17181. AIGUAVIVA, GIRONA o al correu electrònic info@ambisist.com. Es podrà adreçar a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.
  Les dades identificades amb una marca (*) es consideren camps obligatoris i requerits, de manera que seran necessàries per dur a terme les finalitats esmentades més amunt.
  Mitjançant l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat d’AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL.

  INFORMACIÓ DE CONTACTE

  C/Tarragona, 68-70
  Polígon Industrial CASA NOVA
  17181 AIGUAVIVA – GIRONA

  Tel. 972 245 454
  Fax. 972 245 444
  info@ambisist.com

  LAT N 41º 56.508′
  LON E 2º 46.743′

  Horari Comercial
  De dilluns a divendres
  de 06:00h a 18:00h

  Vols treballar amb nosaltres?

  Si estàs interessat/da en treballar amb nosaltres, contacta’ns a través del següent formulari:


   Accepto la Política de Privacitat

   Accepto rebre informació comercial

   De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament la titularitat del qual pertany a AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL amb CIF B55160550 i domicili social situat a CARRER TARRAGONA POL IND CASA NOVA 68 .CP 17181 AIGUAVIVA.GIRONA o bé a través del correu electrònic info@ambisist.com, i que a continuació es relacionen les finalitats, els terminis de conservació i les bases legitimadores corresponents. Per als tractaments que ho requereixin, s’informa també de les possibles elaboracions de perfils, decisions automatitzades i cessions i transferències internacionals que AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL té previst dur a terme:
   Finalitat: Captació, registre i tractament de dades de candidats per a finalitats de selecció de personal i gestió, anàlisi i arxiu dels currículums dels candidats. Inclusió a la de bossa de treball.
   Termini de conservació: 1 any.
   Base legítima: L’interès legítim.
   Decisions automatitzades i/o elaboració de perfils: No es preveuen l’elaboració de perfils
   Cessions: No es preveuen les cessions
   Transferències internacionals: No es faran fan transferències internacionals de dades de caràcter personal a països tercers.
   Igualment i d’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per utilitzar les imatges captades mitjançant fotografies i/o vídeos realitzats per la nostra entitat.
   D’acord amb els drets que li atorga la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, a més de revocar el consentiment prestat per al tractament d’aquestes, dirigint la seva petició a l’adreça postal CARRER TARRAGONA POL IND CASA NOVA 68 .CP 17181 AIGUAVIVA.GIRONA o al correu electrònic info@ambisist.com Es podrà adreçar a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.
   Les dades identificades amb una marca (*) es consideren camps obligatoris i requerits, de manera que seran necessàries per dur a terme les finalitats esmentades més amunt.
   AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL informa que mitjançant la signatura d’aquest document atorga el consentiment explícit per ell tractament de les dades amb les finalitats esmentades més amunt.