Té una màquina fregadora i vol que li duri el major temps possible?
Si és així, només ha de seguir els passos que li mostrem a continuació i d’aquesta manera aconseguirà un rendiment òptim per a la seva màquina.

En primer lloc, abans de cada ús de la màquina hem de verificar que el carregador de bateries hagi fet el cicle correcte de càrrega i no tingui cap senyal d’alarma. Un cop hem revisat les bateries, cal donar un cop d’ull als nivells de l’aigua destil·lada i si s’escau afegir-ne. Per últim, abans d’utilitzar la nostra fregadora no podem oblidar d’ajustar els raspalls correctament.

Quan hem finalitzat la nostra tasca de neteja amb la màquina el primer pas que hem de seguir és buidar el dipòsit d’aigua bruta amb l’ajuda d’una manega. A continuació desmuntarem el raspall i el netejarem i per últim, desmuntarem el filtre d’aspiració i també el netejarem.

Una vegada hem fet els passos anteriors, i després d’utilitzar la màquina, no podem oblidar que un cop per setmana hem de netejar el filtre d’aigua i el filtre d’aspiració, comprovar l’estat de les gomes del broquet i la regulació de l’arqueta, verificar l’estat de les bateries, de l’aigua i les connexions i també revisar l’estat de les mànegues d’aspiració.

També hem de recordar que abans d’avisar al nostre Servei d’Atenció Tècnica s’han de comprovar alguns aspectes: revisar l’estat dels fusibles de la màquina, comprovar la connexió de les bateries, comprovar si el filtre de l’aigua o d’aspiració estan bruts, comprovar que la mànega d’aspiració i de desguàs no estigui emboçada i en les fregadores amb panell digital, haurem de comprovar si aquest ens indica algun error. No obstant això, hem de recordar també que si no utilitza la màquina sovint, no oblidi de carregar la bateria com a mínim una vegada al mes.