Introduïm els millors mètodes per netejar superfícies de pedra, ja siguin façanes de pedra antiga, terres o parets. És important encertar amb els productes perquè el material no pateixi cap dany.

El problema principal d’aquest element és que al tenir nombrosos amagatalls, mènsules, cornises i relleus, als seus racons no arriba l’aigua de la pluja, aquest inconvenient causa que vagi emmagatzemant el sutge, la pols i la brutícia present en l’ambient. La conseqüència d’això és que es forma un recobriment dur anomenat crosta negra.

És diferent la neteja que s’ha d’emprar depenent si la façana és d’interès històric-artístic o no. Aquí us deixem diverses solucions:

EDIFICIS SENSE INTERÈS HISTÒRIC

  • Polvorització amb rotllana d’aigua a baixa pressió.
  • Raig de sorra controlat.
  • Neteja química.

EDIFICIS AMB INTERÈS HISTÒRIC

  • Neteja mecànica.
  • Neteja amb aigua ennuvolada.
  • Utilització d’aparells d’ultrasò.
  • Neteja amb aparells aero abrasius.
  • Neteja amb cataplasmas de sepiolita i attapulgita.
  • Làser.

A la nostra empresa podem subministrar productes per a una neteja eficaç, treballem amb les millors marques i ens adaptem a les necessitats del client.