La neteja d’aigua amb pressió es fa servir per a la neteja del paviment de les zones exteriors de les residències, vehicles de transport, mobiliari exteriors, persianes, parets, etc.

És molt útil per a determinades tasques, ja que la neteja amb aigua a pressió té diverses potències que poden aportar un major rendiment i facilitar considerablement el treball de la neteja per fer-lo més ràpid i eficaç.

Beneficis:

  • Estalvi: El percentatge de detergent empleat, és molt reduït i inclús en alguns casos es pot prescindir completament d’ell.
  • Temps: L’aigua calenta resulta molt eficient a l’hora de realitzar una neteja de superfícies, i és que ens permet aconseguir bons resultats en menys temps.
  • Resultat: és una aposta segura a l’hora de realitzar un servei de neteja, que ens garanteix uns resultats excel·lents deixant les superfícies pràcticament com noves.
  • Medi ambient: el rentat d’aigua a pressió redueix significativament l’ús de materials químics i tòxics.