El desgast i les restes de productes que queden a l’interior del forn necessiten ser eliminades en processos de neteja integral. Per poder garantir un bon servei al client, cal que els instruments bàsics de la cadena de producció siguin de la qualitat adequada. El forn conté microbis, partícules i brutícia en la majoria dels casos; a més, una vegada net, cal abrillantar-lo i neutralitzar-lo.

Per aconseguir-ho us presentem Brifor de la marca Disarp. Es tracta d’un producte per abrillantar i assecar els forns després de la seva neteja. Els seus ingredients són tensioactius que redueixen la tensió superficial de l’aigua de l’aclarit, de manera que no es formen gotes, sinó que es forma una petita pel·lícula que escorre sense deixar rastre a les superfícies. Aquest producte és recomanat per forns de convicció-vapor mixtes.

A més a més, neutralitza les possibles restes dels productes desengreixats que puguin quedar a les parets del forn. Proporciona un abrillantament extraordinari, no deixa olor ni sabor.

Des d’Ambisist recomanem a tots els nostres clients utilitzar aquests tipus de productes per realitzar una bona neteja. D’aquesta forma, s’aconsegueix el nivell de professionalitat requerit pel client.