Per a controlar les fonts de contaminació del teu negoci, cal que sempre es mantingui un nivell impecable d’higiene.

En primer lloc, cal que tinguem en compte que netejar i desinfectar són termes complementaris però no iguals.

  • Netejar és un procés on dissolem o suspenem la brutícia, generalment amb aigua complementada amb detergent.
  • Desinfectar, en canvi, consisteix a eliminar els microorganismes de les superfícies amb agents químics.

Si realitzem el procés de la manera correcta, obtindrem clars beneficis:

  1. La imatge que projectem als nostres clients serà molt millor.
  2. La confiança dels consumidors serà més alta.
  3. Minimitzarem els riscos de contaminació dels nostres productes i instal·lacions.
  4. La vida útil i l’eficiència de l’equip augmentaran.
  5. Es crearan bons hàbits de neteja entre el nostre personal.

D’aquesta manera, caldrà que la teva empresa compti amb un programa de neteja i desinfecció.

En aquest hi haurà de constar, tots els equips i infraestructures que s’han de netejar, quina serà la freqüència amb la qual s’ha de netejar, quins seran els productes i eines que s’utilitzaran, quin serà el procediment i tècnica i per últim qui serà la persona responsable per a dur a terme el procés.