El fet de tenir un servei nocturn de neteja a l’oficina t’aportarà molts beneficis tant a tu com a l’ambient laboral. A continuació s’esmentaran alguns avantatges d’aquest tipus de servei:

  • No hi ha intervencions de cap mena: Netejar quan hi ha els empresaris a l’oficina produeix un alentiment del treball per part del servei de neteja i una gran distracció per aquells que estan intentant fer la seva feina. Per tant, fer-ho en horari nocturn t’estalviarà aquests problemes.
  • Ajudarà a un estalvi econòmic: Com hem dit anteriorment, el servei de nits agilitzarà el treball, ja que no es trobarà en cap mena d’obstacles i, per tant, tardarà menys en realitzar la seva feina. A més, provocarà una millora de manteniment d’immobiliària i això comportarà un estalvi destacable de l’empresa cap aquest servei perquè no hauran de canviar el material tan sovint.
  • Es realitzarà una neteja completa: La neteja serà més completa i intensa, ja que no serà incòmode el desplaçament d’objectes degut a la possible molèstia que pugui causar. A més, no s’hauran de molestar en demanar permís als treballadors.
  • Preu d’aquest servei: A primeres pot semblar que el preu hagi d’ésser molt elevat a causa de l’horari duran el qual els empleats realitzen la seva tasca, però realment el preu que es paga per aquest servei de nit no és gaire superior al servei de neteja diürn.
  • Facilitat pels treballadors: Als matins, en l’arribada dels treballadors, la feina de neteja ja estarà feta i podran instal·lar-se en un espai net i lliure de bacteris cada dia.

Ambisist recomana a les empreses guiar-se per professionals del sector. D’aquesta forma s’aconsegueix arribar a l’eficiència total, que beneficia tots els àmbits de la companyia.