En la següent entrada del blog parlarem sobre les principals característiques que podem trobar al mercat dels diferents tipus de màquines industrials i que sovint no les diferenciem i en conseqüència, l’ús que se’n fa d’una determinada funció no és l’adequat.

A grans trets el primer grup que podem descriure són el de les escombradores. Dins d’aquest apartat s’hi estableixen models manuals, elèctrics i motors de gasolina. El més essencial d’aquestes màquines és la seva capacitat per absorbir qualsevol residu però sobretot l’exhaustiu sistema de treball que generen gràcies als raspalls que acumulen la brutícia a l’interior. En aquest mateix grup, trobem també un tipus de màquina que s’anomena escombradora d’aspiració, amb la diferència que aquestes van encarades a terres sense tanta necessitat d’acabats de neteja perfectes, com podria ser un garatge.

A l’altre gran grup, hi trobem les màquines fregadores. Aquestes, segons els compradors habituals, són les més còmodes a l’hora d’utilitzar-les i també les més ràpides per fer neteges òptimes a llocs de grans dimensions. Depenent també de la superfície on es vulgui actuar, haurem de triar entre les que podem ser conductors estan assentats o dempeus. Evidentment les primeres tenen un cost més elevat per la seva arquitectura, però són molt efectives. L’elecció d’aquest tipus de màquines va propiciada gràcies a la seva versatilitat, ja que a part de fregar, també fan funció d’aspiració i esbandeixen al mateix temps.

Ja per últim hi trobem les màquines d’injecció i extracció. Són les més fàcils de transportar si les hem d’utilitzar per a diferents llocs, edificis de dos pisos per exemple, i s’ha de dur a terme en poques hores. Són també flexibles i ideals per a la neteja de moquetes, catifes i superfícies entapissades. Moltes de les marques ofereixen la possibilitat de convertir-les en tan sols aspiradors, fet que ajuda a ser complementaries en la neteja.