Al llarg dels últims anys, la cultura higiènica, no tan sols en àmbits generals de la nostra vida quotidiana sinó en sectors corporatius, ha anat agafant una dimensió important gràcies a una sèrie de components que afavoreixen a la productivitat global.

L’article i les recomanacions que s’esmentaran a continuació aniran dirigides per a les instal·lacions de grans dimensions a causa de la seva singularitat i la importància en establar-hi de forma eficient unes pautes per tal de desenvolupar el pla de neteja.

En primer lloc hauríem de dotar-nos de màquines que s’adeqüen a les nostres necessitats. Per molt obvi que pugui semblar no és òptim utilitzar eines domèstiques a llocs grans com podrien ser per exemple els polígons industrials. El mercat disposa de màquines especialitzades per aquests tipus d’espais i que són totalment amortitzables si se’n fa un bon ús i se’n té una bona cura. Si la neteja ha de ser per un lloc amb molts metres quadrats, és evident que el temps i l’eficiència han d’anar agafats de la mà, i és per això que hem de fer una elecció encertada i eliminar qualsevol eina manual que ens perjudiqui, tant amb el temps com amb la poca rendibilitat. D’aquesta manera, si procurem fer una bona gestió de neteja en els nostres llocs de treball, la millora de l’ambient i confortabilitat general entre els mateixos treballadors i el seu espai provocarà un seguit de sinergies positives que facilitarà la producció.

A tall de conclusió, perquè es puguin dur a terme aquesta sèrie de beneficis hem de diagnosticar i conèixer allò que volem netejar. No és el mateix una neteja de sòl de fusta, de vinil o moqueta. Tampoc ho és la tipologia de brutícia que es vol eliminar. Aquesta s’ha d’extreure amb el producte adequat, aplicant-lo en la mesura correcta i amb les directrius més adients.

El procés ha de ser constant, no el podem deixar de banda perquè podria dificultar l’extinció total de la brutícia, per tant, la neteja de superfícies especialment grans ha de ser perllongada en el temps i en una freqüència gairebé diària.