Als dos últims anys la demanda en línia de productes de neteja ha patit un increment perquè a Internet els catàlegs acostumen a ser més variats i específics. La facturació del sector químic l’any 2017 va pujar un 7% i es calcula que les transaccions en línia ho van fer en un 25%.

Les raons principals d’aquest auge es deuen al fet que els clients normalment són empreses que busquen enviaments ràpids i productes molt especialitzats segons el sector al qual es dediquin. El cas de la hosteleria o medicina són clars exemples d’aquest fenomen, ja que necessiten una posada a punt regularment i han de complir normatives legals.

Si s’analitzen les dades de l’últim informe d’Higiene i Salut (2018-2019) s’entén fàcilment l’increment dels productes de neteja industrial. Algunes de les seves conclusions van ser les següents:

  • El 40% dels espanyols eviten els lavabos públics preocupats pels seus nivells d’higiene.
  • El 24% prefereix no dutxar-se al gimnàs.
  • El 22% procura no menjar en establiments ambulants de menjar.
  • El 59% evita certes activitats al carrer.