Els gimnasos solen ser llocs en els quals va i ve molta gent. Per aquest motiu, la neteja ha de ser molt escrupolosa.

S’ha de dur a terme una neteja exhaustiva diàriament de totes les instal·lacions (posant accent en els vestuaris, taquilles, sanitaris i sales de màquines), però a part, també és important que l’ambient estigui net i sigui saludable.

Des d’Ambisist recomanem que aquestes instal·lacions es netegin més d’una vegada al dia, ja que pot arribar a ser perjudicial per a la salut si no es fa degut a la gran quantitat de gent que manipula tots els objectes. A més, en acabar la jornada, recomanem una neteja en profunditat, sobretot de les estàncies que hem anomenat anteriorment. És important, de la mateixa manera, que l’ambient sempre estigui net i que l’aire es vagi renovant per l’excés de sudoració que pot haver-hi en certs moments del dia. És per això que, a part dels sistemes de ventilació convenients, recomanem que existeixin corrents d’aire (finestres i portes obertes) per a la renovació de l’ambient en tot moment.

Finalment, cal dir que els productes que s’utilitzen han de respectar en tot moment tant a les persones com a la maquinària. Per aquesta raó, la majoria es decanta pels productes ecològics, que resulten menys nocius i perjudicials.