La falta d’informació sobre els serveis d’una empresa de neteja poden generar que no se li doni importància, però la seva contractació és un hàbit comú en l’àmbit corporatiu, ja que acostumen a adaptar-se a espais molt diversos (oficines, restaurants, espais exteriors o directament el teu habitatge). Alguns beneficis d’aquesta pràctica són:

  • Solucions ràpides en situacions urgents com podrien ser l’eliminació de pintades o gestió de desperfectes.
  • Equipament adequat per espais i superfícies complicades.
  • Neteja d’equipament molt concret que necessita certa formació com l’informàtic o el sanitari.
  • És un servei essencial en els negocis que presenten la seva imatge de cara al públic.
  • Els treballadors desenvolupen les seves tasques en un espai més productiu.
  • En delegar la responsabilitat en altres persones les hores de feina s’aprofiten de manera total.
  • A causa de la gran demanda no és un servei car per norma general i a més, existeixen plans especialitzats per ajustar els preus a cada client.
  • L’horari s’estableix segons la teva disponibilitat.
  • Els serveis poden contractar-se de forma puntual.