Amb l’arribada de les estacions fredes, toca canviar la roba d’estiu pels abrics i condicionar la llar pels dies més freds. Dins les tasques de la llar, és molt important netejar la llar de foc, en cas que en tenguis.

Netejar bé una llar de foc es molt important, ja que existeixen substancies com la creosota o el sutge, que s’adhereixen a les parets i poden provocar que l’extracció de fum no sigui correcta, arribant a desembocar en petits incendis o problemes respiratoris de les persones que hi convisquin a prop.

Neteja primer la zona d’incendi: comença verificant la part on hi calaràs el foc amb la fusta. Neteja-ho bé, utilitzant una llanterna o algun objecte que et permeti il·luminar bé la zona. Retira amb una rasqueta o ganivet qualsevol residu de sutge o qualsevol altre residu que hi pugui haver.

Elimina nius i feristeles: verifica que cap ocell hagi fet un niu, ni cap altre animal hagi utilitzat la teva llar de foc com a habitatge. Mira-ho des de la llar de foc o bé puja a dalt i si hi trobes qualsevol cosa, elimina-ho.

Neteja l’interior de la canonada: aconsegueix un raspall especial, acompanyat de pals que l’allarguin, per passar-lo per l’interior de la canonada de la llar de foc. És important que el raspall sigui de la mateixa mida que l’ample de la canonada de la llar de foc. Si no és el cas, les parets de la llar no quedaran del tot netes. L’amoníac o altres productes químics poden utilitzar-se per netejar l’interior, això si, un cop acabada la neteja, hauràs de ventilar bé la zona.

Protegeix del sutge els mobles i objectes propers: Allunya la zona d’objectes que no puguin embrutir-se i utilitza roba vella. També, tapa bé tots els mobles i objectes que no vulguis que s’embrutin.

Neteja de dalt a baix: És important netejar sempre de dalt a baix, ja que la brutícia tendirà a baixar cap a baix, per tant, la zona de la base serà l’últim que netejarem.

Verifica que funciona correctament: l’única manera de verificar si l’has netejat bé es provant-la i veient que el fum no queda dins la casa.

És important que aquests consells de neteja s’apliquin abans que comenci el fred i que la llar estigui encesa sovint. Per aquesta raó, la tardor és el moment adequat per fer-ho.