Quan parlem de la neteja en els quiròfans ens referim a una de les més estrictes desinfeccions que es duen a terme en qualsevol dels espais que us pugueu imaginar.

L’asèpsia és un procés d’eliminació de microorganismes imprescindible en aquestes habitacions d’hospital, on s’ha d’esterilitzar el 100% de la superfície cada 24 hores com a màxim, per evitar contagis amb bacteris procedents d’altres pacients. Una mala pràctica d’aquest procediment pot comportar greus conseqüències per a tothom que hagi estat en contacte amb els instruments mèdics i personal d’aquesta habitació.

És per això que s’ha de seguir un protocol de neteja, desinfecció i esterilització de:

  • Làmpades quirúrgiques, aparells clínics, tubs i monitors. Mobiliari, rodes, manilles, portes i parets.
  • Després de cada intervenció, s’ha de netejar: el terra, les esquitxades, la taula instrumental i els aparells clínics. Tots els elements que tinguin a veure amb la zona estèril del quiròfan.
  • Les reixes de ventilació i climatització s’haurien de desmuntar per a ser netejades completament cada tres setmanes com a màxim.

Per a tot això es necessiten uns productes de neteja específics, els quals, a part d’actuar sobre amplis espectres de microorganismes i ser actius, NO poden tenir efectes tòxics durant el seu ús ni poden produir reaccions desfavorables en ser utilitzats amb altres productes. També és necessari que tinguin una olor imperceptible.

A més a més, els materials requerits per aquest procés han de ser utilitzats únicament per a la seva funció concreta i s’han d’aïllar a l’hora de guardar-los perquè no es contaminin d’altres productes. Així i tot, tots els quiròfans són diferents (dimensions, immobiliari, etc.) i per això cada hospital s’ha d’encarregar d’establir un protocol de neteja propi i personalitzat.

Des d’Ambisist oferim una àmplia gamma de productes i maquinària de neteja que s’adapta i cobreix a la perfecció les necessitats de tots els nostres clients.